فروشگاه اینترنتی برج پلاس لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
پیچ سرمته واشردار ۱۳mm مکس تایوان پک ۱۰۰۰ عددی پیچ سرمته واشردار ۱۳mm مکس تایوان پک ۱۰۰۰ عددی 130000 130000
پیچ سرمته واشردار ۱۶mm مکس تایوان پک ۱۰۰۰ عددی پیچ سرمته واشردار ۱۶mm مکس تایوان پک ۱۰۰۰ عددی 90000 90000
پیچ سرمته واشردار ۱۶mm مکس تایوان پک ۱۰۰ عددی پیچ سرمته واشردار ۱۶mm مکس تایوان پک ۱۰۰ عددی 10000 10000
پیچ سرمته واشردار ۱۳mm مکس تایوان پک ۱۰۰ عددی پیچ سرمته واشردار ۱۳mm مکس تایوان پک ۱۰۰ عددی 10000 10000
دبلیو (w)- بست اتصال طولی F47 دبلیو (w)- بست اتصال طولی F47 700 700
کلیپس- بست اتصال کامل F47 کلیپس- بست اتصال کامل F47 800 800
اتصال آویز HT90 اتصال آویز HT90 400 400
پانل گچی باتیس RG 12.5mm پانل گچی باتیس RG 12.5mm 39000 39000
پانل گچی باتیس RG 9.5mm پانل گچی باتیس RG 9.5mm 38000 38000
پانل گچی کناف RG 9.5mm AK پانل گچی کناف RG 9.5mm AK 50000 50000